• ติดต่อหน่วยงาน : 03-826-3308
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑๑

ผู้บังคับบัญชา


พันโท เฉลิมเกรียติ ศิริสมบูรณ์

ประวัติผู้บังคับบัญชา


พันโท เฉลิมเกรียติ์ ศิริสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผบ.ร.111พัน.2

ดำรงตำแหน่ง ตั้ง ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึง ปัจจุบัน


พันโท ยอดยศ เก็บเงิน
ตำแหน่ง : ผบ.ร.111พัน.2พันโท ศิริ เกียรติสงคราม
ตำแหน่ง : ผบ.ร.111พัน.2


พันโท ประจัญ คำแดง
ตำแหน่ง : ผบ.ร.111พัน.2พันโท สุพจน์ กันแตง
ตำแหน่ง : ผบ.ร.111พัน.2


พันโท นักรบ วรวาส
ตำแหน่ง : ผบ.ร.111พัน.2พันโท บรรจบ แข็งขัน
ตำแหน่ง : ผบ.ร.111พัน.2


พันโท จักรพงศ์ พันธ์มงคล
ตำแหน่ง : ผบ.ร.111พัน.2